UZ Zakladateľskej listiny z 30.8.2016

Úplné vyhotovené znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. z 30.8.2016 môžete nájsť na tomto webovom odkaze: UZ ZL

 

Nová právna skutočnosť:

- dňa 30.08.2016 doručené do Zbierky listín Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica k registrovému zápisu spoločnosti Hont Medik s.r.o. v oddiele Sro, vložka č. 8812/S - Zbl.

Táto informácia zverejnená:
9. september 2016

Hont Medik s.r.o.
Malinovského 873/7
963 01 Krupina
spoločnosť s ručením obmedzeným
zápis: OR OS BB - odd Sro,
vl.č.8812/S
IČO:36622371

Aktualizácia webu:

9. august 2019

Google Translator

(orientačný preklad):

Kontakt

Hont Medik s.r.o. PSYCHIATRICKÁ AMBULANCIA
Ul. 29. augusta 611/6
96301 KRUPINA
Tel. a fax: 045 / 5512444 hacek.vladimir@gmail.com