Účtovná závierka za rok 2017

Spoločnosť Hont Medik s.r.o. zostavila dňa 20.3.2018 riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2017. Predmetnú ÚZ je možné nájsť v registri ÚZ na tomto webovom odkaze: Register UZ.

Súčasne jediný spoločník Hont Medik s.r.o. rozhodnutím z 20.3.2017 túto ÚZ schválil.

Krupina, 27. apríl 2018

Hont Medik s.r.o.
Malinovského 873/7
963 01 Krupina
spoločnosť s ručením obmedzeným
zápis: OR OS BB - odd Sro,
vl.č.8812/S
IČO:36622371

Aktualizácia webu:

9. august 2019

Google Translator

(orientačný preklad):

Kontakt

Hont Medik s.r.o. PSYCHIATRICKÁ AMBULANCIA
Ul. 29. augusta 611/6
96301 KRUPINA
Tel. a fax: 045 / 5512444 hacek.vladimir@gmail.com