Ordinačné hodiny:

každý pracovný deň ordinácia

dopoludnia od 07:30 do 12:00 hod.;

popoludní od 13:00 do 15:30 hod.

Obedná prestávka od 12:00 do 13:00 hod.

(schválené Banskobystrickým samosprávnym krajom dňa 5.3.2019)

Ordinačné hodiny

Hont Medik s.r.o.
Malinovského 873/7
963 01 Krupina
spoločnosť s ručením obmedzeným
zápis: OR OS BB - odd Sro,
vl.č.8812/S
IČO:36622371

Aktualizácia webu:

9. august 2019

Google Translator

(orientačný preklad):

Kontakt

Hont Medik s.r.o. PSYCHIATRICKÁ AMBULANCIA
Ul. 29. augusta 611/6
96301 KRUPINA
Tel. a fax: 045 / 5512444 hacek.vladimir@gmail.com