Nové informácie pre pacientov

Nová služba "ečsenka" platí od 1.3.2019 pre každého pacienta, ktorý sa chce objednať na vyšetrenie alebo kontrolné...
3/2019 Sp. SMERNICA z 27. februára 2019 o objednávaní pacientov na...
Smernica č. 2/2018 Sp. o ochrane osobných údajov v informačnom systéme zdravotníckeho zariadenia spoločnosti Hont Medik...
Poučenie o právach dotknutej osoby Prevádzkovateľ: Obchodné meno Hont Medik...

Hont Medik s.r.o.
Malinovského 873/7
963 01 Krupina
spoločnosť s ručením obmedzeným
zápis: OR OS BB - odd Sro,
vl.č.8812/S
IČO:36622371

Aktualizácia webu:

9. august 2019

Google Translator

(orientačný preklad):

Firemné info

Úplné vyhotovené znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. z 30.8.2016 môžete nájsť na tomto...
Spoločnosť Hont Medik s.r.o. zostavila dňa 20.3.2018 riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2017. Predmetnú...

Kalendár

12. máj je medzinárodným dňom opory celého zdravotníctva, dňom mimoriadne...
Svetový deň prevencie samovrážd. Ak uvažuješ o zabití sa, zostaň živý. Samovražde sa...
Demencia a Alzheimerova choroba: čas od slov ku skutkom. Témou číslo jedna...

Kontakt

Hont Medik s.r.o. PSYCHIATRICKÁ AMBULANCIA
Ul. 29. augusta 611/6
96301 KRUPINA
Tel. a fax: 045 / 5512444 hacek.vladimir@gmail.com